beeldmerk wezenlijk werken
woordmerk wezenlijk werken
» interactief
» English
image ijs

“Don’t ask what the world needs, rather ask what makes you come alive, then go and do it! Because what the world needs, is people who have come alive.”
Howard Thurmon, Minister

Visie en missie

Als mensen hun authenticiteit herontdekken en gaan leven naar hun bezieling, dan leidt dit tot een gelukkiger bestaan voor henzelf en draagt het bij aan een duurzame samenleving. Ieder mens weet in wezen precies waar hij of zij warm voor loopt en ieder mens heeft precies die talenten en kwaliteiten meegekregen om te kunnen realiseren wat hij werkelijk wil. Het enige wat nodig is, is leren luisteren naar jezelf en de eerste stap in de goede richting durven nemen om het proces in gang te zetten. Eenmaal over die drempel kom je in een positieve stroom terecht die jouw verlangens lijkt te ondersteunen. Dit wordt ook wel ‘synchroniciteit’ genoemd. Het ervaren van deze stroom maakt dat je in het leven komt te staan in plaats van erbuiten: je toekomst vormt zich conform jouw authentieke natuur en bezieling. Je voelt je niet langer slachtoffer van omstandigheden, maar kapitein op jouw eigen schip. Jij staat aan het roer, door wind en weer, en dat schenkt onbeschrijfelijke vreugde.

'Wezenlijk werken' training & coaching brengt mensen en organisaties in beweging en begeleidt hen naar wat zij 'in wezen' zijn en waar het echt om gaat. Op persoonlijk vlak is dat het hervinden van je natuur en leven vanuit de essentie. Binnen organisaties is dat het terugbrengen van vakmanschap vanuit een zo groot mogelijke mate van authenticiteit.

Wij leven in een tijd waar reorganisaties zich in hoog tempo opvolgen en waar het individu makkelijk het spoor bijster kan raken. De wereld wordt steeds complexer en oude zekerheden wankelen, kijk maar naar de kredietcrisis. Steeds meer mensen en hele organisaties vertonen verschijnselen van wat tegenwoordig als 'burn-out' wordt bestempeld. Dit hangt nauw samen met vragen als: wat is de zin van mijn bestaan, wat is de zin van mijn bijdrage binnen deze organisatie, wat speelt er nu werkelijk in ons team of de organisatie en wat is er nodig? Wezenlijk Werken begeleidt u hierbij.