beeldmerk wezenlijk werken
woordmerk wezenlijk werken
» interactief
» English
image jungle

"De organisatie bestaat niet, maar wordt vele malen per dag opnieuw gecreëerd in de hoofden van de mensen als zij betekenis toekennen aan processen, besluiten, plannen en verhalen."
Karl Weick

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is gebaseerd op het besef dat een organisatie als zodanig niet bestaat. Een organisatie bestaat uit mensen. Mensen zorgen voor de resultaten. Wanneer zowel het hoofd, het hart als de handen van mensen wordt aangesproken, zal elke organisatie op een positieve en duurzame wijze groei doormaken.

De meeste organisaties ontberen simpele strategieën en heldere doelstellingen om te bereiken wat men wenst. Zelfs wanneer deze wel aanwezig zijn, voelen mensen zich er vaak onvoldoende mee verbonden, ontbreekt het leidinggevenden door de waan van de dag aan discipline om zich eraan te houden of zorgt angst voor een dubbele agenda.

In onze huidige complexe wereld kunnen leidinggevenden zich niet permitteren hun tijd en energie te verspillen wanneer zij succesvol willen zijn. Wanneer de medewerkers zich kunnen focussen op heldere organisatiedoelstellingen, die aansluiten bij hun persoonlijke intenties en ontwikkeling van hun vakmanschap, gebaseerd op waar het echt om gaat, kan iedereen zijn maximale bijdrage leveren en worden de benodigde resultaten gerealiseerd!

'Wezenlijk werken' heeft door de jaren heen verschillende instrumenten voor organisaties ontwikkeld waardoor wij in staat zijn om in de meest complexe situaties helderheid en beweging te genereren.

Bijzondere programma's