beeldmerk wezenlijk werken
woordmerk wezenlijk werken
» interactief
» English
image jungle

"Het is een proces van doorlopend leren, integreren en actie en gaandeweg brengen we correcties aan. Een beetje productieve gemeenschap hier, een beetje systeem-ontregeling daar, een paar 'openbaringen' onderweg en een paar waarderende vragen, en de magie voltrekt zich: er komt positieve energie vrij, dingen gaan beter, het systeem verbetert.”
Robert Quinn

Learning communities

Verantwoordelijkheden lager leggen in de organisatie, meer teamwerk en vraagsturing ten behoeve van cliënten, de manager in een meer coachende rol, meer gebruik maken van de natuurlijke talenten van medewerkers, de plek van vakmanschap binnen een organisatie… Dit zijn allemaal thema’s waar veel organisaties mee aan de slag zijn gegaan en die een stevige innovatieslag vragen. Managers die deze thema’s serieus oppakken lopen dan ook vaak tegen nieuwe vraagstukken aan op het gebied van organisatie en besturing, die door de omgeving niet altijd direct begrepen worden.

Uitwisseling van vergelijkbare ervaringen kan dan ook zeer waardevol zijn voor managers en leidinggevenden. Dit kan in een context die we ‘learning community’ noemen. Learning communities zijn leergroepen voor koplopers in organisaties: managers en leiders die iets willen en kunnen betekenen in innovatieve veranderingsprocessen. Het gaat daarbij echt om transformatieprocessen waarin thema’s spelen als verandering, loslaten, bezinning, vernieuwing en de emoties/aspecten die daarbij komen kijken zoals weerstand, angst, creativiteit, inspiratie, authenticiteit et cetera.

Er draaien diverse learning communities rondom thema’s als: arbeid en gezondheid, zorg, leiderschap, bestuurlijke drukte, great places to live, presencing en meer. Tevens is er een zogenaamd slow lab waarin we proberen de rode draad van onze ontdekkingen te bundelen. Ze vallen onder de hoede van de stichting Slow (management). Kijk ook op www.mindz.com/plazas/slow.

De bijeenkomsten beginnen telkens rond 16.00 uur en eindigen rond 20.30 uur en bestaan uit twee delen: bespreking van een actueel thema en casuïstiek. Aan de hand van een ingebracht vraagstuk uit de eigen situatie van een van de deelnemers worden ervaringen uitgewisseld. Tezelfdertijd wordt een eenvoudige maaltijd genuttigd. Afhankelijk van de vraagstelling en de samenstelling van de aanwezige groep worden verschillende werkvormen gekozen om invulling te geven aan de discussie. Neemt u voor meer informatie vrijblijvend contact op.