beeldmerk wezenlijk werken
woordmerk wezenlijk werken
» interactief
» English
image jungle

"Het probleem is niet dat we niet weten wat we moeten doen, maar dat we het eenvoudigweg niet doen."
Peter Drucker

Persoonlijke en zakelijke coaching

Zit je vast in een moeilijke situatie of ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Wij leven in een tijd van continue verandering, treffend beschreven in de zin: bij welke reorganisatie werk jij? Het individu kan daar makkelijk het spoor bijster raken. Mensen en organisaties hebben last van uitputtingsverschijnselen die leiden tot zingevingsvragen: wat is nou eigenlijk mijn bijdrage hier? Dit vraagt meer nog dan vroeger om helder te krijgen wat wezenlijk belangrijk voor jou is en daarop af te stemmen.

Meer voldoening en plezier in je werk
Succesvolle organisaties erkennen dat medewerkers ook een leven hebben buíten het werk. Door werk en privé beter op elkaar af te stemmen, ook wel 'life integration' genoemd, neemt het plezier in werk toe en wordt hun bijdrage aan de organisatie groter en rijker. Mensen gaan zich eigenaar voelen van persoonlijke agenda’s en doelen én de ambities in hun werk. Zij raken gemotiveerd en gaan steeds meer verantwoordelijkheid nemen voor hun acties en houding. Ze gaan doen wat echt belangrijk is, krijgen meer invloed op de situatie en bereiken de resultaten die men daadwerkelijk wil bereiken.

Stresspreventie en energiemanagement
Waar een overmaat aan stress en onbalans in de verschillende aandachtsgebieden van ons leven vaak de aanleiding vormt voor ziekteverzuim, is persoonlijke coaching een krachtig instrument om (preventief) aandacht te geven aan deze zaken. Door niet langer een speelbal van de omstandigheden te zijn, maar helder gedefinieerd te hebben hoe het komende jaar er uit moet zien om inspirerend te zijn, wordt de basis gelegd voor harmonie in je leven. Met een persoonlijk jaarplan als leidraad worden mensen gecoacht op zelfsturing en het nemen van acties om te bereiken wat zij als wezenlijk belangrijk ervaren.

Voor wie?
De 'wezenlijk werken' coachingsprogramma's zijn effectief voor iedereen die op zoek is naar groei, levensvreugde en harmonie tussen zijn of haar binnen en buitenwereld. Ze bieden een navigatiesysteem dat de cliënt in staat stelt om die resultaten te bereiken die er werkelijk toe doen. Al naar gelang de persoonlijke behoefte en die van de organisatie kan het accent meer op werk of privé liggen.

Bijzondere coachinstrumenten